Reglement

Reglement Jeugdcup

52e editie / 2023 - 2024

Alle wedstrijden van de Jeugdcup 2023-2024 dienen gespeeld onder de op dat moment eventueel geldende coronaprotocollen.

Versie 9 oktober 2023
Onder voorbehoud van wijzigingen, aanvullingen, aanpassingen of vervolledigingen.

Art. 1 - INRICHTER VAN HET TORNOOI

JEUGDCUP in samenwerking met:

 • KVC Westerlo ( stamnummer 2024 ) : Antwerpen
 • Rotselaar Sportief ( stamnummer 6909 ) : Brabant
 • KVV Weerstand Koersel ( stamnummer 2428 ) : Limburg
 • SKV Maldegem (stamnummer 4220 ) : Oost-Vlaanderen
 • RFC Mandel United (stamnummer 0935 ) : West-Vlaanderen

Art. 2 - BENAMING VAN HET TORNOOI

JEUGDCUP 2023 – 2024

De wedstrijden worden gespeeld onder de algemene reglementen van de KBVB en de spelregels van Voetbal Vlaanderen  terug te vinden op www.voetbalvlaanderen.be/nl/spelreglement

Art. 3 - BEGRIPPEN IN HET KADER VAN DE JEUGDCUP

Enkele belangrijke begrippen :

FF-score

 • als FF-score wordt beschouwd : 5-0 of 0-5 ( naar gelang een betrokken ploeg uit of thuis speelt )
 • niet elke FF-score geeft aanleiding tot uitsluiting van het tornooi.

Jeugdcupwedstrijden worden beschouwd én aangekondigd als vriendschappelijke wedstrijden, waarbij vanaf 1 januari 2024 het systeem van de doorlopende wissel van toepassing is.

Art. 4 - TOEGELATEN PLOEGEN, SPELERS EN CATEGORIËN

Enkel clubs die als voertaal Nederlands gebruiken ( cfr clubfiche E-kickoff ) worden tot de jeugdcup toegelaten. De organisatie behoudt het recht enkele wildcarts toe te kennen aan clubs die Frans of Duits als voertaal hebben.

A. Ploegen:

De BBF-app wordt een basisinstrument binnen de organisatie Jeugdcup 2023-2024
Een vereniging kan inschrijven in een zuil ( lokaal = gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal ) naar keuze op basis van de ploegen die zij op de BBF-app staan heeft. Deelnemende ploegen worden opgedeeld in drie categorieën waar bij

 • Lokaal of gewestelijk
 • Provinciaal
 • Interprovinciaal

De Jeugdcup wordt georganiseerd voor ploegen U8-U9-U10-U11-U12-U13-U15-U17. U14- en U16-teams mogen eveneens deelnemen, maar worden ingedeeld bij respectievelijk U15 en U17 in de categorieën Lokaal en Provinciaal. Bij IP zijn de categorieën U14 en U16 aparte reeksen. Inschrijvingsformulieren op www.jeugdcup.be

Een team dat de Jeugdcup 2023-2024 start in een categorie en door omstandigheden in competitie overgaat van de oorspronkelijke categorie ploeg naar P- of IP-ploeg zal in de Jeugdcup dan ook beschouwd worden als spelend in de hoogste categorie en valt bijgevolg onder de regelgeving hieronder beschreven.

Enkele voorbeelden :
Een vereniging heeft op de BBF-app:

 • Een IP-ploeg : kan enkel inschrijven in IP-jeugdcup
 • Een P-ploeg : kan inschrijven bij P of IP-jeugdcup
 • Een gewestelijke (lokaal) ploeg : kan inschrijven in alle drie de Jeugdcupreeksen

B. Spelers:

Eerste en tweedejaars spelers mogen in één ploeg aantreden bij U15 en U17.
Spelers uit de eigen U-reeks kunnen in een hogere U-reeks deelnemen, omgekeerd niet, tenzij zij over de nodige attesten van Voetbal Vlaanderen beschikken die hen hiertoe de toelating geven. Deze attesten zijn ter beschikking van de tegenstander op het moment dat de wedstrijden gespeeld worden.

Testspelers zijn niet toegelaten.

Spelers van IP-ploegen kunnen enkel deelnemen aan P-wedstrijden wanneer ze 15 kalenderdagen voor een wedstrijddag van de Jeugdcup ( speeldag Jeugdcup niet inbegrepen ) niet terug te vinden zijn in de opstellingen op de BBF-app in officiële (*) wedstrijden van ploegen voorbestemd voor IP
Spelers ooit opgesteld in IP-wedstrijden kunnen nooit aantreden in wedstrijden Lokaal (gewestelijk)
( werkwijze kan aangepast worden ifv het al dan niet on-line komen van de namen van de spelers voor U8 t/m U13 op BBFapp )
Bij samenwerkingsverbanden tussen de verschillende clubs, geldt dezelfde redenering.

Spelers van P-ploegen kunnen enkel deelnemen aan Lokaal-wedstrijden wanneer ze 15 kalenderdagen voor een wedstrijddag van de Jeugdcup ( speeldag Jeugdcup niet inbegrepen ) niet terug te vinden zijn in de opstellingen op de BBF-app in officiële (*) wedstrijden van ploegen voorbestemd voor P
( werkwijze kan aangepast worden ifv het al dan niet on-line komen van de namen van de spelers voor U8 t/m U13 op BBFapp )
Bij samenwerkingsverbanden tussen de verschillende clubs, geldt dezelfde redenering.

Spelers van Elitie 1 & 2-ploegen kunnen enkel deelnemen aan IP-wedstrijden wanneer ze 15 kalenderdagen voor een wedstrijddag van de Jeugdcup ( speeldag Jeugdcup niet inbegrepen ) niet terug te vinden zijn in de opstellingen op de BBF-app in officiële (*) wedstrijden van ploegen voorbestemd voor Elite 1&2-ploegen
( werkwijze kan aangepast worden ifv het al dan niet on-line komen van de namen van de spelers voor U8 t/m U13 op BBFapp )
Bij samenwerkingsverbanden tussen de verschillende clubs, geldt dezelfde redenering.

In alle gevallen: wanneer een deelnemende ploeg binnen de gestelde periode van 15 dagen niet actief was door algemene afgelasting, afgelasting ter plaatse of een andere reden waarom niet gespeeld werd, wordt de referentieperiode van 15 dagen telkens met 7 dagen verlengd, naar evenredigheid met het aantal niet gespeelde wedstrijden.

Bewezen inbreuken hiertegen resulteren in een FF score van 5-0 of 0-5 naar gelang de ploeg die inbreuk door de thuisploeg dan wel de bezoekers geplaagd werd. De bewezen inbreuk is geen reden tot uitsluiting uit het tornooi vanaf het niveau halve finales.

C. Meerdere teams binnen een categorie in dezelfde zuil

Een club kan met twee teams ( A en B ) deelnemen aan de Jeugdcup 2023-2024.
De ploeg die opgesteld wordt in de eerste wedstrijd van de campagne wordt beschouwd als de referentieploeg ( voor de berekening van de referentieploegen gaan we steeds uit van een volledig scheidsrechtersblad : volledige ploeg + totaal aantal voorziene wisselsspelers )
In de rest van de wedstrijden die de ploeg speelt in de campagne 2023-2024 moet de helft +1 van de spelers op het wedstrijdblad eveneens voorkomen op het wedstrijdblad die de referentieploeg speelde bij wedstrijd 1 van de campagne 23-24 ( = referentiewedstrijd ).
Bij eventuele klachten zullen de wedstrijdbladen opgevraagd worden. Indien het wedstrijdblad door de betrokken club niet wordt of kan worden voorgelegd, krijgt een 5-0 of 0-5-score.

Een speler kan enkel voorkomen op één scheidsrechtersblad per speeldag.

 • Teams 5 tegen 5
  Het referentieteam bevat 5 spelers + 4 wisselspelers
 • Teams 8 tegen 8
  Het referentieteam bevat 8 spelers + 4 wisselspelers
 • Teams 11 tegen 11
  Het referentieteam bevat 11 spelers + 5 wisselspelers

Bewezen inbreuken tegen deze regel geven aanleiding tot een FF-score van 5-0 of 0-5 voor de wedstrijd waarin de regel wordt geschonden

D. Opmerking : samenwerkingsverbanden

Clubs die samenwerkingsverbanden hebben, gaan zelf na of een speler al dan niet voorkomt op een scheidsrechtersblad bij de club waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst hebben. Spelers die op een scheidsrechterblad ( officiële wedstrijd ) van die club voorkomen, kunnen bij de andere samenwerkende club deelnemen aan de wedstrijden in zoverre zij voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

E. Opmerking : voetbalacademiën

Voetbalacademiën dienen hun spelerslijsten bij de aanvang van de Jeugdcup over te maken aan het Jeugdcupsecretariaat en bevatten naast de naam van de spelers, hun geboortedatum en club van herkomst. Deze gegevens worden onder de GDPR-regelgeving gehanteerd, enkel in geval van noodwendigheid en tijdens de duur van het tornooi.

F. Geschorste spelers ( zie ook artikel 8 )

• Rode kaarten opgelopen in competitiewedstrijden worden niet overgenomen voor Jeugdcupwedstrijd.
• Rode kaarten opgelopen in Jeugdcupwedstrijden worden niet overgenomen in de reguliere competitie.

Een geschorste speler ( na rode kaart in Jeugdcupwedstrijd ) opgesteld in de eerstvolgende Jeugdcupwedstrijd na de rode kaart, geeft – in geval van een bewezen inbreuk – aanleiding tot uitsluiting uit lopende Jeugdcup-campagne van het team waarin de speler is opgesteld

Art. 5 - DATA DER WEDSTRIJDEN

De wedstrijden tot aan de halve finales worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. Enkel de halve finales worden gespeeld met heen- en terugwedstrijden.

Indien wedstrijden uit de voorrondes ( dus niet in de halve finales ) op een gelijke stand eindigen, dan worden er om en om 5 strafschoppen getrapt. Indien er na 5 strafschoppen geen winnaar is, wordt er verder getrapt 1 strafschop om en om tot er een winnaar is ( systeem Beker van België )
Elke ploeg duidt voor de strafschoppenreeks begint een gelijk aantal spelers aan die de strafschoppenreeks mogen trappen. Eens al de aangeduide spelers getrapt hebben en de stand is op dat ogenblik nog steeds gelijk, dan mag een speler, uit de op voorhand aangeduide lijst, opnieuw trappen.
Vb. ploeg A heeft 8 spelers, ploeg B heeft 7 spelers dan worden bij elke ploeg 7 spelers aangeduid die mogen trappen.

Richtdata* zijn nog te bepalen.
Voorronde : X ( van x-aantal naar 32 ploegen )
1/16 finale : X ( van 32 ploegen naar 16 ploegen )
1/8 finale : X ( van 16 ploegen naar 8 ploegen )
1/4 finale : X ( van 8 ploegen naar 4 ploegen)
1/2 finale ( heenwedstrijden ) : X
1/2 finale ( terugwedstrijden ) : X
Data inhaalwedstrijden : X

Finales worden gespeeld op :
1 mei 2024 provincie Antwerpen
4 mei 2024 provincie Oost-Vlaanderen
4 mei 2024 provincie Vlaams-Brabant
5 mei 2024 provincie Limburg

8 mei 2024 provincie West-Vlaanderen voor IPU14 t/m IPU17

9 mei 2024 provincie West-Vlaanderen voor alle andere reeksen
11 mei 2024 interprovinciale finales in Temse : voor IPU10 t/m IPU17

12 mei 2024 interprovinciale finales in Temse : voor GU/PU08 t/m GU/PU17

20 mei 2024 nationale finale op Freethiel in Beveren voor alle ploegen U08 t/m U13 ( GU + PU + IPU )

26 mei 2024 nationale finale op KVK Kortrijk (OV) voor alle ploegen U14 t/m U17 ( GU + PU + IPU )

PS: wijzigingen mogelijk ifv de kalenders van de organiserende ploegen

Opmerking : ploegen kunnen met een onderling schriftelijk akkoord de speeldata wijzigen (zie ook lager in reglement )

*: deze data zijn onder voorbehoud en kunnen in functie van het aantal ingeschreven ploegen en/of weersomstandigheden gewijzigd of verschoven worden

> schoolvakanties: er zijn momenteel ( = 9 oktober 2023 ) geen speeldagen opgenomen uit schoolvakanties.
> ploegen kunnen – in onderling overleg en na schriftelijk onderling akkoord verstuurd aan het jeugdcupsecretariaat ( jeugdcup@jeugdcup.be ) van speeldatum en/of aanvangsuur wijzigen. Indien beide ploegen niet tot een vergelijk komen, zal het organisatiecomité een gemotiveerde beslissing nemen wanneer de wedstrijd dient gespeeld te worden. De ploeg die zich op dat ogenblik niet aandient of aangeeft niet aanwezig te zullen zijn, wordt als FF-gegevend beschouwd ( uitzondering oproepingen tgv provinciale oproepingen )
> indien een ploeg opgeroepen wordt voor een detectiedag van Voetbal Vlaanderen wordt de voorziene wedstrijd van de Jeugdcup verschoven naar de eerstvolgende weekdag, volgend op de detectiedag, tenzij de beide verenigingen gezamenlijk én met schriftelijk akkoord van beide ploegen een andere datum voorstellen. Deze alternatieve datum dient te worden ingepland voor de volgende speelronde van de Jeugdcup. De betrokken ploeg legt een schriftelijk bewijs van de oproepingen voor.

Per provinciale finale kan slechts 1 ploeg/categorie doorstoten naar de interprovinciale finale op de terreinen van Lokeren-Temse, tenzij – in uitzonderlijke gevallen – het organisatiecomité anders beslist.

Indien een wedstrijd, georganiseerd in het kader van de provinciale finales, om welke reden dan ook ( vb wateroverlast ) en na toepassen van het KBVB-reglement, niet beëindigd of vroegtijdig afgebroken wordt ( uitgezonderd wanneer een ploeg door zijn houding of spelstijl hierop zou aansturen ) geldt de uitslag van het ogenblik der stopzetting van de partij.
Bij gelijke stand op dat ogenblik zullen 5 strafschoppen bepalen wie doorstoot. Blijkt ook dit onmogelijk, dan beslist de toss.

Interprovinciaal voorbereidingstornooi :

Op X mei 2024 komen alle provinciale finalisten (5) samen op een interprovinciaal voorbereidingstornooi op de terreinen van Lokeren-Temse.
Zij betwisten een halve competitie/zuil/categorie. De eerste en de tweede uit elke zuil/categorie spelen de nationale finale op X mei 2024 op het A-veld van SK Beveren .

Art. 6 - INZET VAN HET TORNOOI

Beker aan de overwinnaar van elke categorie + ticket naar de volgende ronde.

Art. 7 - AANTAL + VERVANGING VAN SPELERS

 • U8: spelers 5 X 5 / eigen refs / max. 4 wisselspelers
 • U9:  spelers 5 X 5 / eigen refs / max. 4 wisselspelers
 • U10: spelers 8 X 8 / eigen refs / max. 4 wisselspelers
 • U11: spelers 8 X 8 / eigen refs / max. 4 wisselspelers
 • U12: spelers 8 X 8 / eigen refs / max. 4 wisselspelers
 • U13: spelers 8 X 8 / eigen refs / max. 4 wisselspelers
 • U15: spelers 11 X 11 / max. 5 wisselspelers
 • U17: spelers 11 X 11 / max. 5 wisselspelers

De Jeugdcup tracht in functie van de beschikbaarheid, in samenwerking met Voetbal Vlaanderen, officiële refs aan te duiden in de categorieën U15 en U17. Deze wedstrijden worden dan ook aangevraagd zonder eigen scheidsrechter.

Art. 8 - UITSLUITING EN ONBEHOORLIJK GEDRAG TIJDENS EN NA DE WEDSTRIJDEN

Iedere speler welke het voorwerp uitmaakt van een scheidsrechtersverslag, uitsluiting ( directe rode kaart of 2 x geel ) of onbehoorlijk gedrag tijdens of na de wedstrijd, wordt onmiddellijk geschorst voor de volgende wedstrijd.
Maakt hij echter het voorwerp uit van een verslag voor handtastelijkheden t.o.v. de scheidsrechter, dan blijft de betrokken speler geschorst voor de duur van het hele tornooi. Zelfde sanctie geldt voor de niet-spelende leden die op het scheidsrechtersblad vermeld staan.

Art. 9 - IDENTIFICATIE VAN DE SPELERS

( verwijzing: Regels van het voetbalspel 20/21 pag 66 )

Het vertoon van de identiteitskaart ( U15 en U17 ) of ander geldig identiteitsbewijs is verplichtend ( art. 1421 van het Bondsreglement ). Ontbreken van een geldig document wordt door de scheidsrechter op het scheidsrechtersblad vermeld.

De identificatie van de spelers in de reeksen U08-U09-U10-U11-U12-U13 is eveneens verplicht. Dit kan bv door middel van

 1. Een kids-ID
 2. Een uitreksel uit het geboorteregister + foto
 3. Een document ter identificatie dat via e-kickoff kan opgevraagd worden
 4. Een officieel document uitgegeven door de Belgische Staat of een van zijn organen

Ontbreken van de identificatie wordt door de scheidsrechter op het scheidsrechtersblad vermeld. Spelers in de U13-categorie die reeds over een identiteitskaart beschikken, kunnen deze ook als geldig identiteitsbewijs voorleggen.

De identificatiedocumenten ( met foto ) en/of eventuele dispensatieattesten dienen aanwezig te zijn voor de aanvang van de wedstrijd. De scheidsrechters van dienst ( zowel officieel aangeduid door de voetbalbond als clubscheidsrechters ) zijn verplicht de identificatie van de spelers te doen aan de hand van de voornoemde documenten in het bijzijn van de afgevaardigden van beide clubs.

Wanneer een club wenst klacht neer te leggen n.a.v. onregelmatigheden rond voornoemde regeling betreffende de identificatie van de spelers, nemen zijn uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd ( zoals vermeld op het speelrooster van www.jeugdcup.be ) telefonisch contact op met het Jeugdcupsecretariaat op 0475-781.025 om de onregelmatigheden te melden. Later dient de club officieel klacht in zoals verder in het reglement is opgenomen. Een klacht zonder telefonisch contact voor de wedstrijd, zoals hierboven vernoemd, zal als onontvankelijk beschouwd worden.

Niet- of laattijdig aanwezige clubs:
Wanneer een ploeg niet aanwezig is 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd ( uur aangegeven op het speelrooster van de Jeugdcup op www.jeugdcup.be ) dient de thuisclub dit te melden aan het Jeugdcupsecretariaat op 0475-781.025

Art. 10 - SAMENSTELLING VAN DE KALENDER

Zie hoger + speelroosters op jeugdcup.be

Art. 11 - AFWERKING VAN DE KALENDER

Het organisatiecomité maakt een voorstel-speelkalender op in functie van het aantal ingeschreven ploegen. Er wordt – in principe – in alle categorieën gespeeld met rechtstreekse uitschakeling behalve op het niveau van de halve finales. Daar wordt gespeeld met heen- en terugwedstrijden.

Ploegen kunnen mits onderling schriftelijk akkoord – waarvan kopie verstuurd wordt aan het organiserend comité – de datum wijzigen. De herplaatste datum moet vallen voor dat de wedstrijden van de volgende ronde georganiseerd worden, tenzij met het organiserend comité én de tegenstander een andere regeling kan uitgewerkt worden.
Zie eveneens bepalingen uit artikel 5

Wanneer de stand na de normale speeltijd gelijk is, wordt er overgegaan tot het nemen van 5 strafschoppen, elk om beurten één. Indien het na 5 strafschoppen nog steeds gelijk staat, gaat men om beurten één per één verder en dit tot er een winnaar bekend is.
Indien wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling dienen te worden afgewerkt, dan geldt het principe dat de club met het meeste gescoorde doelpunten, naar de volgende ronde gaat.

De wedstrijden worden gespeeld op het soort terrein dat op de e-kickoff-aankondiging werd opgegeven.
Bij voorbeeld : wanneer op de aanduiding e-kickoff “synthetisch veld” vermeld staat, dan dient de wedstrijd ook op een synthetisch veld gespeeld te worden.
Is er geen specifieke vermelding gemaakt dan gaan we er van uit dat er op natuurlijk gras gespeeld wordt.

Bij onbespeelbaarheid van het terrein is de thuis spelende club verplicht het secretariaat van “Jeugdcup 2023-2024” hiervan onmiddellijk in kennis te stellen ( nr 0475-78.10.25 ) , opdat de wedstrijd naar een andere datum zou kunnen verschoven worden, of op een naburig terrein zou kunnen betwist worden.
Indien er geen overeenkomst tussen de ploegen is, zal het Organisatiecomité beslissen. Deze zijn zonder verhaal.

Indien een ploeg niet komt opdagen of niet aanwezig is 15 minuten na het reguliere aanvangsuur van de wedstrijd, wordt deze beschoud als FF-gevend, tenzij zij het Jeugdcupsecretariaat op voorhand op de hoogte stelde. Deze gang van zaken heeft de uitsluiting van het team binnen het tornooi tot gevolg. Het organiserend comité kan, na gemotiveerd verslag, terugkomen op dit FF.

Art. 12 - AFGELASTINGEN

 1. Het organisatiecomité volgt in principe de aanbevelingen m.b.t. afgelastingen zoals ze terug te vinden zijn op http://www.belgianfootball.be/nl/afgelastingen
 2. Niettegenstaande kan het organisatiecomité zelf overgaan tot afgelastingen van wedstrijden, al dan niet IN OVERLEG met de deelnemende clubs.
 3. Deelnemende ploegen moeten plaatselijke afgelastingen steeds eerst doornemen met het organisatiecomité te bereiken via 0475-781.025 (in principe bereikbaar vanaf 14 uur)
 4. Het organisatiecomité meldt berichten rond (algemene) afgelastingen, op haar jeugdcupsite www.jeugdcup.be en/of via haar jeugdcup facebookpagina www.facebook.com/jeugdcup uiterlijk om 8 uur ’s morgens van de voorziene speeldag, tenzij anders aangeven in haar bericht.
 5. Individuele afgelastingen / afgelastingen ter plaatse, eerst met het organisatiecomité doorgenomen, worden door de betrokken thuisploeg aan de tegenstanders en aan het bevoegd provinciaal comité bekend gemaakt.
 6. Speeldagen die algemeen afgelast werden / wedstrijden die ter plaatse afgelast werden worden ambtshalve geherprogrammeerd op de eerstvolgende vrije woensdag na de afgelasting. Ploegen kunnen hiervan afwijken na voorlegging van het klassieke onderlinge schriftelijke akkoord binnen tegen uiterlijk de vrijdagmiddag 12 uur na de afgelasting op woensdag.

Art. 13 - HET SCHEIDSRECHTERBLAD

Elke club dient de wedstrijden van de Jeugdcup 2023-2024 aan te kondigen als vriendschappelijke wedstrijd via e-kickoff. Hierdoor wordt meteen ook een digitaal wedstrijdblad opgemaakt.
Het wedstrijdblad wordt conform de reglementen van Voetbal Vlaanderen / KBVB ingevuld en VOOR aanvang van de wedstrijd 2 x uitgeprint . Op het blad dienen de namen te staan van de spelers die deelnemen aan de geprogrammeerde wedstrijd van de Jeugdcup.

Voor elke wedstrijd van de Jeugdcup 2023-2024 moet een scheidsrechtersblad ingevuld worden voor aanvang van de wedstrijd.

Gebruikte bladen :
Mocht het digitaal wedstrijdblad niet geconsulteerd kunnen worden kan het scheidsrechtersblad gedownload worden van de site van de Jeugdcup 2023-2024: zie www.jeugdcup.be

Het scheidsrechtersblad MOET ingevuld worden bij elke wedstrijd van de Jeugdcup 2023-2024. Indien het scheidsrechtersblad niet kan voorgelegd worden, krijgt de thuisploeg met een 0-5 ff score toebedeeld. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het opmaken van dit document.

Bij het invullen van het scheidsrechtersblad :

 1. Het scheidsrechtersblad moet niet opgestuurd worden, noch naar de KBVB/VV noch naar Jeugdcup. Het dient wel bewaard te worden ( nodig bij eventuele klachten )
 2. Jeugdcup vraagt – als vorm van controle – bij elke speelronde een aantal scheidsrechtersbladen onaangekondigd op bij de clubs . Beide ploegen zijn dan verplicht het blad aan de organisatie over te maken.
 3. Indien een club een klacht indient moet het scheidsrechtersblad steeds opgestuurd worden bij de klacht.

UITSLAG MELDEN PER SMS

Iedere deelnemende club ( zowel thuisclub als bezoekers )
is verplicht het organiserend comité
per SMS op de hoogte te stellen van de uitslag van de partij
onmiddellijk na afloop van de wedstrijd
op het nummer 0475-78.10.25

Het reglement welke de deelnemende clubs ontvangen hebben, dient ter inzage van de scheidsrechters te liggen voor de aanvang van de wedstrijd.

Art. 14 - SCHEIDSRECHTERSONKOSTEN

Elke thuisclub betaalt de scheidsrechterskosten, maar heeft tevens de voordelen van een tombola, kantine en/of inkomgelden ( maximaal 5 euro ).

Art. 15 - VERZEKERING

De kosten van ongevallen vallen, binnen de perken, onder de regelgeving Voetbal Vlaanderen / KBVB.

Art. 16 - FORFAIT

Indien een ingeschreven club in laatste instantie forfait geeft voor de eerste wedstrijd, mag deze door het Organisatiecomité vervangen worden en dit door een club naar keuze. Een forfait voor de tweede wedstrijd en verder laat geen vervanging toe. Het forfait vanaf de tweede ronde, staat gelijk aan een boete van 100 euro plus de scheidsrechterskosten.

Wanneer een ingeschreven team forfait geeft is zij automatisch gediskwalificeerd voor de rest van het tornooi ( zie ook hoger ).

Art. 17 - BETWISTINGEN

Klachten moeten aangetekend, binnen de 48 uur na de wedstrijd, aan het Organisatiecomité “Jeugdcup 2023-2024” Ketterijstraat 63 te 9988 Watervliet verzonden worden.
Klachten kunnen enkel ingediend worden door de – op het ogenblik van de wedstrijd -zetelende GC van de club en bevatten steeds:

 • Een duidelijk leesbare copie van het scheidsrechtersblad
 • Een gemotiveerd schrijven waarom klacht werd ingediend
 • Een onomstootbaar bewijs van de begane fout

Alle beslissingen door het organisatiecomité getroffen zijn zonder verhaal. De club die de klacht indient, bewijst meteen het ongelijk van de andere club.
Eens de klacht binnen is, zal verdere communicatie gebeuren enkel via de GC én de opgegeven contactpersoon van het team.

Klachten m.b.t. spelfeiten ( vb. ref floot steevast tegen ploeg X of Y, of ref floot niet goed ) worden als niet behandelbaar door het organisatiecomité beschouwd.

Klachten m.b.t. de identificatie van een speler : zie hoger.

Art. 18 - DUUR VAN DE WEDSTRIJDEN

Tijdens de voorrondewedstrijden, eventuele 1/32, 1/16, 1/8, ¼ en ½ finales wordt de gebruikelijke speelduur van de wedstrijden gehanteerd.
Tijdens finale-dagen kan de speelduur aangepast worden ifv de globale dagindeling.

Art. 19 - VERLICHTING VAN DE TERREINEN

De wedstrijden in het kader van de Jeugdcup 2023-2024 worden aanzien als vriendschappelijke wedstrijden. Derhalve is een officieel gekeurde verlichting niet noodzakelijk. Uiteraard is het aangeraden de wedstrijden op een degelijk verlicht terrein te betwisten.

Art. 20 - ADRESSEN TERREINEN

De wedstrijden worden betwist op de terreinen die door de deelnemende clubs zij opgegeven voor aanvang van de Jeugdcup 2023-2024.

Art. 21 - INTERPROVINCIALE TORNOOIDAG

ZIE HOGER.

Art. 22 - NATIONALE FINALE

Na het interprovinciaal tornooi georganiseerd op de terreinen van Lokeren-Temse wordt een nationale superfinale georganiseerd tussen de eerste en de tweede van elke categorie/zuil op het terrein van Waasland-Beveren op X mei 2024. ( nog onder voorbehoud van aanpassing )

Art. 23 - INSCHRIJVINGEN

De inschrijving aan het tornooi dient in het bezit te zijn van het Organisatiecomité op de datum voorzien in het begeleidend schrijven.

Art. 24 - AKKOORD

Alle deelnemende clubs verklaren zich akkoord met voorliggend reglement.

Art. 25 - AANKONDIGING WEDSTRIJDEN

De deelnemende clubs dienen de wedstrijden ZELF en TIJDIG aan te kondigen via e-kickoff. Dit is noodzakelijk voor de aanmaak van de digitale feuille.

Provinciale, interprovinciale en nationale finalewedstrijden worden door de organiserende club aangekondigd op e-kickoff

Art. 26 - SCHEIDSRECHTERS

De scheidsrechters worden waar mogelijk door Voetbal Vlaanderen aangeduid bij U15 en U17. Indien de officieel aangeduide scheidsrechter niet aanwezig zou zijn, gelden de afspraken ter vervanging zoals gebruikelijk in de competitie (art. 1430 $2 ).

Voor wedstrijden U8 t/m U13 staan de clubs zelf in voor een scheidsrechter.

Het reglement ligt bij elke wedstrijd ter inzage van de scheidsrechter.